تبلیغات
پارک علم و فناوری آنلاین سلام - ارائه مدلی مفهومی جهت اولین مرکز رشد مجازی فناوری در کشور، با تکیه بر نظریه سازمانهای مجازی